INSTYTUT MORSKI I PRS PODPISALI LIST INTENCYJNY WS. BUDOWY NOWEGO STATKU

Rosnące zapotrzebowanie na usługi, jakie świadczy Instytut Morski w Gdańsku, sprawiło, że podjął on decyzję, by rozpocząć starania o zaprojektowanie i zbudowanie nowego statku specjalistycznego. Do wykonania projektu statku Instytut zaangażował gdańską firmę NED-PROJECT Sp. z o.o. Nawiązał też kontakt z Polskim Rejestrem Statków, proponując współpracę przy budowie, polegającą na obecnym etapie na opiniowaniu wstępnego projektu planowanej jednostki.

25 czerwca 2013 r. w Centrali Polskiego Rejestru Statków odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Morskiego, PRS oraz biura projektowego Ned-Project mające na celu ustalenie zasad współpracy przy realizacji planowanej budowy.